FoU

zzzl3

Komplett og streng FoU-prosess i henhold til ISO-standard.
Lagstørrelse: 5
Nye produkter: 3-5 stk/år
Patenter: 3-8 stk/år
Testrapporter: 5-8 stk/år
Attester: 3-5 stk/år